Peer konzultant

Nejsem lékař, odborník, nejsem terapeut,


jsem člověk se zkušeností
se zotavením
z psychické nemoci.


Jsem váš "ROVNOCENNÝ PARTNER".


Mám za sebou 40-ti letou cestu
k vlastní svobodě.
Dnes už si troufnu říci,
že mám svou psychiku
pod kontrolou.

Neznamená to, že mám vyhráno, ale už se nebojím.

Mám své zkušenosti
a vím, jak znovu
nabrat rovnováhu.

Potřebujete
se zorientovat
ve svém životě?

Je toho na vás příliš?

  • negativní zprávy
  • vztahové problémy
  • zdánlivě neřešitelné situace
  • finanční problémy
  • pracovní tlak
  • rychlost života ve společnosti
  • stále měnící se počasí
  • další a další stresory
Nebojte se těchto pocitů. 

Vzhledem k situaci u nás i ve světě je přirozené, že přicházejí. 

 Hledejte informace a nechte si pomoci co nejdříve!

Je mnoho lidí, kteří jsou úspěšní a žijí s těmito těžkostmi několik let.

  Možná by jste to do nich ani neřekli.

Najít svůj bezpečný přístav.

"Cesta seberozvoje"

Slovo “SEBEROZVOJ” 

je v dnešní době stále více často používaný termín. 

Vysvětluji si to tak, že  nám život v 21. století přináší nepřeberné možnosti 

informací a zkušenostních poznání, že máme možnost ovlivnit, 

jak svůj život přijmeme a prožijeme.

Principiálně jde o uvědomění si
vlastního místa na zemi,

poznání své životní výbavy v podobě
darů a slabin.

Pak přichází příležitost
k rozvíjení vlastní osobnosti pro náš originální a spokojený život.Naše psyché (duše)
je to nejcennější,
co máme.

To jsme MY!

.

Bez zdravé duše postupně ztrácíme život, zůstává jen naše chátrající tělesná schránka. 

“Starý rezatý autobus, který může každou chvíli nečekaně dojet…”

Není v našich silách tento proces sami zastavit.

Problém v seberozvoji nastává tehdy,
kdy je startovní čára cesty životem
zatížená natolik,
že během rozvoje dochází k traumatům, dramatickým situacím, neunesitelným stavům...

V takovém případě je na místě vyhledat odbornou pomoc.

Zároveň se  můžeme pozvolna vydat na cestu zotavení.

"Cesta zotavení"

Zažíváte pocity přetažení a nedostatek vlastních sil?

Může se dostavit i spoustu různých fyzických či psychických komplikací.

Tyto situace je třeba řešit co nejdříve! Malý problém v podobě psychických těžkostí známe dnes téměř všichni.

Je mnoho možností jak dojít ke snížení stresu. Načerpání nových sil.

Velký problém
v podobě akutních stavů psychické nemoci není
v lidských silách zcela vyléčit,

je však možné
se natolik zotavit,
že můžeme žít
plnohodnotný život.

Ve chvílích, kdy jsme postaveni před otázky vlastní existence,
začneme vnímat přesah svého života.

Zažíváme situace,
na které nám rozum nestačí.

Nikdy není pozdě začít pracovat
na cestě zotavení. 

“Cesta zotavení” je osobní vývoj každého z nás.

Je dobré, když tento proces probíhá současně s terapií vedenou odborníky. 

Buďte prosím obezřetní komu se odevzdáváte do péče. 

Vaše “cesta zotavení” se může postupně napojit a jít souběžně s “cestou vašeho seberozvoje” a zvládnete dvě mouchy jednou ranou. 🙂

Tak to alespoň vnímám já, když se za sebou ohlédnu.

Každý si pojem “zotavení” osvojí do svého života jinak.

které nemoc přináší. 
Pracuje na tom, aby zmatek a kolotoč myšlenek, které ho ovládají, postupně nahrazoval reálnými zážitky.

které časem přinesou spokojený a plnohodnotný život. 

Nemoc ztratí svou důležitost, sílu a člověk zjistí, že mu vlastně ani tak moc nepřekáží. 🙂

Je to jako když stále hledáme kde jsme nechali čepici a nakonec zjistíme, že klobouk nám sluší mnohem víc. 🙂 

Nebo si zoufáme, že se nemůžeme účastnit některých akcí a ono je přitom spousta dalších pro nás příjemných akcí, které ani nestíháme navštívit.

Je frustrující, že nemáme to a to, jako ostatní. Ale pozor, opravdu danou věc k životu potřebujeme? 

Možná jsme smutníže nemáme výkonnost, že jsme brzy unavení, ale nevnímáme tisíce maličkostí, detailů, které skrze nás okolí dostává.

Jsme pro svět nepostradatelní
a cenní.

Právě když se zastavíme v čase, jsme v klidu a vrátíme se k obyčejnému bytí, dějí se ty největší zázraky! 🙂

Rozumíte?

Naštěstí už i do Čech v roce 2014 dorazila reformace psychiatrické péče. 

Její plody jsou stále ještě málo vidět, vývoj brzdí mnoho slepých uliček, 

ale věřte, že snaha je velká a to hlavně od lidí, kteří vědí o čem je řeč a sami tyto těžkosti na sobě zažili.Musím vám ale hned na začátku nalít čistého vína. 

Zotavit se má šanci každý,
ale taky si to každý sám na sobě
tvrdě odmaká. 

.

Neexistují rychlé cesty, ty prosím vnímejte s výstrahou. 

Chápu, jsou lákavé a taky jsem se mnohokrát nechala na své cestě zlákat. 

Cítila jsem úlevu, ale jen na chvilku protože to přineslo další a další požadavky sama na sebe, které jsem nedokázala trvale naplňovat.Takže věřte, že raději pomalu, ale pevně.

Věřte, že i vy
se dokážete
v rovnováze postavit
na vlastní nohy.

.

Co nového reforma přináší?

Přináší nová řešení, kde hledat pomoc. 

Vznikají střediska péče o duševní zdraví. 

Mění se přístup k trpícímu člověku. 
Vrací se úcta a možnost vlastního rozhodnutí o spolupráci při zotavení.

Stát se 

PEER KONZULTANTEM 

jsem se rozhodla na základě 

osobního zranění

Nechci, aby ostatní trpěli stejně.

Nesouhlasím s přístupem některých lékařů a zdravotníků k nemocnému. 

Nesouhlasím s přístupem veřejnosti 

k takto trpícímu člověku!

Mám velkou radost 

reformace české psychiatrické péče

která pomaličku přináší změny jak 

v léčebných postupech, tak v přístupu 

k nemocnému.

Toužím přispět k osvětě, porozumění, respektu a taktnosti k člověku, 

který bojuje s psychickou nemocí.

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že je to boj velmi náročný a krutý! 

Bez podání pomocné ruky 

je člověk ztracen.

POZNEJ SÁM/A SEBE

“Cesta je krásná návratem. Na místa, kde jsem už byl, na místa, kde to mám rád a hlavně – domů. TEDY K SOBĚ.

Cestováním bychom si neměli budovat další a další domovy, ale líp a líp poznávat krajinu v sobě.                (Petr Horký)

Zotavení – PRÁVĚ TEĎ

Všímej si svých pocitů.

Raduj se z obyčejných maličkostí.

Připrav sám/a pro sebe odměnu a odměň se až zvládneš překážky dnešního dne. 🙂

INSPIRACE k zotavení

Denní režim

Ranní rituály

Životospráva

Práce

Strava

Kreativita

Sport

Četba

Spánek

Duševní hygiena

Krizový plán