Pevně a v rovnováze
na vlastních nohou

Stát pevně, vzpřímeně a s vnitřní rovnováhou.

To je můj celoživotní sen. 

Myslím, že víme, nebo tušíme, že rovnováha není trvalý stav. Nestačí se k ní dopracovat, ale je třeba o ni stále pečovat. Upevňovat svou stabilitu.

Člověk je nedokonalí a slabí. 

Není v našich silách si stabilitu sami zařídit ani vybudovat… Snadno se dostaneme do úzkých. Život nás prověřuje a staví do situací, kdy jsme bezmocní.

My s manželem jsme naše ukotvení našli ve vztahu s Bohem. V biblické moudrosti, evangeliu a křesťanských myšlenkách.

  • Proč? Kde je chyba? Co dělám špatně?
  • Jak to změnit? Kde hledat pomoc?
  • Jak se uklidnit, odpočinout si, jak nabrat novou sílu?
  • Jak na to nebýt sám/a?
  • Kde hledat ukotvení, bod o který se mohu opřít když svou rovnováhu ztrácím?
  • Kde hledat skutečná přátelství? Lidi na stejné vlně?
  • Kde hledat možnost inspirace pro životní změny?
  • Jak opět chytnout balanc a vyrovnanost?
 

Spousta takových a možná ještě dalších otázek se prohání člověku
v hlavě když je mu těžko

Víme to, protože nám bylo s manželem těžko mnohokrát.
 

Už začátek našeho manželství nebyl snadný. Z pohledů našich rodičů – Jirka nebyl vhodný ženich a já z druhé strany nebyla vhodná nevěstaA to manželský pár v začátcích nepodpoří. Až “život” naše rodiče přiměl k poznání, že jsme pro sebe ti praví a vzájemné vztahy se změnily k dobrému.

 

Prošli jsme zkouškami spojenými se stavbou rodinného domu, s narozením prvního dítěte a zároveň prvního vnoučete, s vyrovnáváním se s odchodem nenarozeného děvčátka, s vážnými nemocemi našich dětí, s mým dlouhodobým zotavováním z psychické nemoci, s výchovou našich čtyřech dětí, s péčí o nemocného tatínka, s dopravní nehodou našeho syna, s odchodem z životního společenství, s kolapsem a zázračným zotavením naší dcery. A život jde dál…

Inspiraci můžete najít také na blogu v rubrice: PEVNĚ A V ROVNOVÁZE na vlastních nohou

Jak znovu chytnout balanc?

“Až příliš často podceňujeme sílu doteku, úsměvu, milého slova, naslouchajícího člověka, upřímného ocenění, nebo jen malého činu laskavosti a péče. Všechno tohle má sílu a potenciál úplně změnit život.”

(Leo F. Buscaglia)

Jak být štastný?

“Ze srdce vyžeňte nenávist, z mysli starosti a žijte obyčejný život. Očekávejte málo, dávejte mnoho a často si zpívejte, vždy se modlete, zapomeňte na sebe, myslete na ostatní a na jejich pocity, naplňte srdce láskou.

(Norman Vincent Peale)

NEJVĚTŠÍM BOHATSTVÍM ŽIVOTA JSOU DOBRÉ VZTAHY.
Stojí za to o ně usilovat!

Vztah
k dětem
Vztah
k rodičům
Vztah
k ostatním lidem
Víte, že jste originální bytost, ke které NENAJDETE KOPII?
Kolem nás se dějí různé situace na které nemáme vliv a nemůžeme je změnit.
Ale můžeme se k nim postavit různým způsobem. Můžeme na ně reagovat po svém. Čím víc člověk zná sám sebe, tím víc má jasné postoje, názory a lépe se mu žije.
 
V životě nejde o to mít stejné názory, ale respektovat se a budovat vzájemné vztahy.
Obohacovat se o různé úhly pohledů a tak najít “ten svůj konec”
za který je třeba vzít a žít s vnitřní svobodou svůj osobní originální život.
 
Není dobré zůstávat sám v radosti, natož v těžkosti.
Budeme rádi za vaše podněty, otázky, za vaše životní příběhy. Pište nám. (info@jirinkajirkova.cz)