Přednášky

P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm.

 

Během celého svého kněžského života se zabývá přednáškovou a formační činností. 

Dává duchovní cvičení a věnuje se duchovnímu doprovázení.

PŘEDNÁŠKY – VIDEO
PĚDNÁŠKY – POSLECH