"RODINA JE JAKO OSTROV"
konverzační kartičky

Vzájemnou komunikací
si předáváme kus sebe.
Dětství a prostředí
ve kterém jsme vyrůstali
nás ovlivnilo na celý život.
Každého nás formovalo něco jiného.

Vytvořili jsme si své názory, postoje a návyky…

Připlouvají k nám nejrůznější vzpomínky.

Inspirováno přednáškou

“Rodinné ostrovy” – Institut Schönstattských rodin

To vše ovlivňuje naše současné jednání
a rozhodování…

Jak kartičky používat?

Nejde o soutěž a mnohdy ani o “zábavnou hru”.

Není cílem projít všechny kartičky v omezeném časovém úseku.

Naopak, přijměte pozvání a dopřejte si dostatek času, vytvořte si příjemnou atmosféru, seberte v sobě odvahu a buďte k sobě upřímní a otevření.

KONVERZAČNÍ KARTIČKY mohou být inspirací ke komunikaci pro čas známosti, kdy hledáme a poznáváme životního partnera.

Mohou být nástrojem pro snoubence, kteří se rozhodli vstoupit do manželství a plánují společnou budoucnost.

Mohou být příležitostí ukázat si jaké vzory jsme v dětství a dospívání kopírovaly. Jak se tím pádem dá očekávat, že budeme určité situace řešit i my.

Mohou být pomůckou v době hledání cesty z manželské krize, kdy si můžeme znovu promluvit o okolnostech, které si už neuvědomujeme a přitom jsou důležité. Pomohou nám pochopit proč jednáme právě tak, jak jednáme.

Můžeme si vytvořit manželský rituál, kdy při svíčce a sklence vína vybereme kartičku nad kterou se společně zamyslíme a rozvedeme debatu, která nás může dovést k mnoha zajímavým uvědoměním a pochopením.

Kartičky nám můžou pomoci růst ve vztahu. Prohlubovat lásku a vzájemné porozumění. Znalost jeden druhého nám pomáhá dělat to, co nás sbližuje a naopak nedělat to, co nás rozděluje.

Najděte si své nejlepší využití. 

Fantazii se meze nekladou.

Přejeme příjemné chvíle.

Jiřinka a Jirka Novotní