"RODINA JE JAKO OSTROV"
konverzační kartičky

Vzájemnou komunikací si předáváme kus sebe.

Dětství a prostředí ve kterém jsme vyrůstali nás ovlivnilo
na celý život.

Každého nás formovalo něco jiného. Vytvořili jsme si své názory, postoje a návyky…

Připlouvají k nám nejrůznější vzpomínky.

To vše ovlivňuje naše současné jednání
a rozhodování…

Inspirováno přednáškou „Rodinné ostrovy“ – Institut Schönstattských rodin

Jak kartičky používat?

Nejde o soutěž nebo zábavnou hru. Není cílem projít všechny kartičky v omezeném časovém úseku.

Naopak, přijměte pozvání a dopřejte si dostatek času, vytvořte si příjemnou atmosféru, seberte v sobě odvahu a buďte k sobě upřímní a otevření.

KONVERZAČNÍ KARTIČKY mohou být inspirací ke komunikaci pro čas známosti, kdy hledáme životního partnera.

Mohou být nástrojem pro snoubence, kteří se rozhodli vstoupit do manželství a plánují společnou budoucnost.

Mohou být příležitostí ukázat si jaké vzory jsme v dětství a dospívání kopírovaly. Jak se tím pádem dá očekávat, že budeme určité situace řešit i my.

Mohou být pomůckou v době manželské krize, kdy si můžeme znovu promluvit o okolnostech, které si už neuvědomujeme a přitom jsou důležité pro pochopení proč jednáme právě tak, jak jednáme.

Můžeme si vytvořit manželský rituál, kdy při svíčce a sklence vína vybereme kartičku nad kterou se společně zamyslíme a rozvedeme debatu, která nás může dovést k mnoha zajímavým uvědoměním a pochopením.

Kartičky nám můžou pomoci růst ve vztahu. Prohlubovat lásku a vzájemné porozumění. Znalost jeden druhého nám pomáhá dělat to, co nás sbližuje a naopak nedělat to, co nás rozděluje.

Najděte si své nejlepší využití. Fantazii se meze nekladou.

Přejeme příjemné chvíle.

Jiřinka a Jirka Novotní