Poutní místo ROKOLE

OÁZA

místo občerstvení duše i těla,
místo přijetí

Rokole leží nedaleko Dobrušky
na severozápadním okraji Orlických hor.

Podle legendy zabloudilo ve zdejších hlubokých lesích (rokli) děvčátko. Ve velké tísni se obrátilo o pomoc k Panně Marii. Ta se dívce zjevila a vyvedla ji za ruku z lesa ven. V místě zjevení vytryskl pramen a vznikla tu studánka. Později zde vystavěli dřevěnou kapli, která byla v roce 1859 nahrazena kaplí zděnou.

Kaplička u pramene

Poutní dům

V roce 1859 byl rovněž postaven hostinec. Starou zchátralou budovu v roce xx  koupili Mariiny sestry. Nechali ji celou zrekonstruovat. Dnes slouží jako dům pro poutníky.

Kostel Panny Marie

V roce 1930 dal továrník Přibyl postavit kostel.

Vedle kostela stojí dřevěná stavba Lorety, kde můžeme vidět obrazy sedm bolestí Panny Marie v podání lidového umělce.

Křížová cesta

K poutnímu místo patří také  historická “Křížová cesta”, která vede lesem.

Provinční dům a schönstattská kaplička "BETLEM"

Po pádu totality se už Mariiny sestry, které tajně bydlely v odlehlém domku, nemusely skrývat. 

V Rokoli byla postavena druhá kaplička. Je to první a zatím jediná kaplička tohoto druhu v Čechách.
Jde o kopii původní kapličky v Schönstattě odkud vedou kořeny Schönstattské spirituality. Z tohoto místa se myšlenky zakladatele, německého kněze P. Köntenicha šířily dále do celého světa. 

Kaplička v Rokoli je 143.  na světě a nese ideál – poslání Betléma.
Tři roky na to byl dobudován v její blízkosti provinční dům, kde v současné době žije asi 20 Mariiných sester, většinou už starších a nemocných.

Tato spiritualita oslovila i mnoho ostatních lidí v naši zemi , vzniklo Schönstattské hnutí v Čechách.

Společnost má vazbu k Rokoli, podílí se na budování dalších příležitostí pro relaxaci a zamyšlení, které toto místo nabízí.

Cesta manželů

V současné době je Rokole známá hlavně „Cestou manželů“ , léčivou vodou, relaxační a ozdravnou atmosférou tohoto “promodleného” místa.

Sad nadějí 

Nové místo k zamyšlení – V Rokoli byl zasazen první strom.