Jak je plný tvůj kbelík?

(inspirováno knihou Toma Ratha)