Pevně a v rovnováze
na vlastních nohou

Stát pevně, vzpřímeně a s vnitřní rovnováhou.

To je můj celoživotní sen. 

Myslím, že víme, nebo tušíme, že rovnováha není trvalý stav. Nestačí se k ní dopracovat, ale je třeba o ni stále pečovat. Upevňovat svou stabilitu.

My lidé jsme nedokonalí a slabí. Není v našich silách si stabilitu sami zařídit ani vybudovat… 

Přesah života nás vede k hledání vlastního ukotvení.

My s manželem jsme naše ukotvení našli v biblické moudrosti a křesťanských myšlenkách.

Cílem tohoto projektu
není přimět Vás
k náboženské konverzi. 

Moudrost ukotvená v Bibli je v podvědomí celé evropské civilizace.

Myšlenky a postoje se dědí v národě z generace na generaci.
Ani to nevíme, ale jsme tímto duchovnem ovlivněni ať chceme, nebo nechceme.

Máme to zkrátka v sobě. Naše podvědomí je vybaveno, jak říká psychoterapeut Prokop Remeš, určitým „předpochopením“.

Možná jste už zaslechli některou biblickou moudrost. Když během života uslyšíte na toto téma víc, přivolá to ( i když třeba jen na chvilku) vaši pozornost. 

Náš mozek si snadno spojuje souvislosti a může nás vést k uklidnění a odpovědím na naše otázky. 

Jen tomu dát šanci. 

 • Život nám neustále předkládá změny, překážky, zkoušky… 
 • Přicházejí různá vychýlení, ztrácíme balanc… 
 • Učíme se pokoře…

Jde o práci na celý život…

Jak být šťastný?

 • Ze srdce vyžeňte nenávist, z mysli starosti a žijte obyčejný život.
 • Očekávejte málo, dávejte mnoho a často si zpívejte,
 • vždy se modlete, zapomeňte na sebe,
 • myslete na ostatní a na jejich pocity, 
 • naplňte srdce láskou.“

(Norman Vincent Peale)

Inspiraci můžete najít také na blogu v rubrice: 

PEVNĚ A V ROVNOVÁZE na vlastních nohou

Spousta takových a možná ještě dalších otázek se prohání člověku
v hlavě když je mu těžko

 • Proč?
 • Kde je chyba? Co dělám špatně?
 • Jak to změnit?
 • Kde hledat pomoc?
 • Jak se uklidnit, odpočinout si, jak nabrat novou sílu?
 • Jak na to nebýt sám/a?
 • Kde hledat ukotvení, bod o který se mohu opřít když svou rovnováhu ztrácím?
 • Kde hledat skutečná přátelství? Lidi na stejné vlně?
 • Kde hledat možnost inspirace pro životní změny?
 • Jak opět chytnout balanc a vyrovnanost?
 
Víme to, protože nám bylo s manželem těžko mnohokrát.
 

Už začátek našeho manželství nebyl snadný. Z pohledů našich rodičů – Jirka nebyl vhodný ženich a já z druhé strany nebyla vhodná nevěstaA to manželský pár v začátcích nepodpoří. Až život naše rodiče přiměl k poznání, že jsme pro sebe ti praví a vzájemné vztahy se změnily k dobrému.

 

Prošli jsme zkouškami spojenými 

 • se stavbou rodinného domu
 • s narozením prvního dítěte a zároveň prvního vnoučete
 • s vyrovnáváním se s odchodem nenarozeného děvčátka
 • s vážnými nemocemi našich dětí
 • s mým dlouhodobým zotavováním 
 • z psychické nemoci
 • s výchovou našich čtyřech dětí
 • s péčí o nemocného tatínka
 • s dopravní nehodou našeho syna
 • s odchodem z životního společenství
 • s kolapsem a zázračným zotavením naší dcery

A život jde dál…

Jak znovu chytnout balanc?

„Až příliš často podceňujeme sílu doteku, úsměvu, milého slova, naslouchajícího člověka, upřímného ocenění, nebo jen malého činu laskavosti a péče. Všechno tohle má sílu a potenciál úplně změnit život.“

(Leo F. Buscaglia)

ZÁLEŽÍ NÁM NA VZTAZÍCH! 

Zveme vás k diskuzi a sdílení.

 https://www.facebook.com/Pevneavrovnovazenavlastnichnohou

Víte, že jste originální bytost, ke které NENAJDETE KOPII?
Kolem nás se dějí různé situace na které nemáme vliv a nemůžeme je změnit.
Ale můžeme se k nim postavit různým způsobem. Můžeme na ně reagovat po svém. Čím víc člověk zná sám sebe, tím víc má jasné postoje, názory a lépe se mu žije.
 
V životě nejde o to mít stejné názory, ale respektovat se a budovat vzájemné vztahy.
Obohacovat se o různé úhly pohledů a tak najít „ten svůj konec“
za který je třeba vzít a žít s vnitřní svobodou svůj osobní originální život.
 
Není dobré zůstávat sám v radosti, natož v těžkosti.
Budeme rádi za vaše podněty, otázky, za vaše životní příběhy. Pište nám. (info@jirinkajirkova.cz)
Naše místo kde čerpáme, děkujeme a přemýšlíme 
je Mariánské poutní místo ROKOLE.

 Těšíme se, že se tam spolu někdy potkáme. 🙂